Shake Well / Rist Godt


 

For å redusere plastavfall, så har Montanas spraybokser istedet for lokk, en liten svart ring under dysen. Denne må fjernes før bruk. Det kan være en fordel å ta vare på denne ringen til lagring og- eller frakt av brukte spraybokser.
Det er et fåtall av Montanas sprayprodukter som likevel har lokk (ADHESIVE, DUST CLEAN, GLITTER og GRANIT), disse har ingen sikkerhetsring under dysen, så her trenger man kun å ta av lokket før bruk.

 

Rist godt: Montana produktene inneholder store pigmentmengder for å garantere ekstra god dekkevne. Det er derfor viktig å riste boksen godt, slik at alle komponentene blander seg godt. (se video over)

 

For lengst mulig levetid, lagre sprayboksene med dysene på.

  1. Sikkerhetsringen er enkel å fjerne - løft opp dysen og snu sprayboksen opp ned, og ringen vil falle ut.
  2. Ringen hindrer at boksen utløser gass og maling under transport eller lagring.
  3. Snu boksen opp ned. Slå bunnen på boksen mot håndflaten.
  4. Repeter dette til du har løsnet kulelagrene i boksen.
  5. Når disse har løsnet, hold boksen opp ned (utnytt tyngdekraften) og rist godt.
  6. Så rister du boksen vertikalt i ca. 2 minutter.
  7. Etter at du har ristet godt, setter du dysen tilbake på boksen. 
  8. Test sprayen på en overflate av papp e.l først, da det ofte kommer mer blandingskomponenter enn pigmenter ved første spray. Dette er normalt.

 

*Følgende produkter har ikke kulelagre i boksen: ACETONE, DUSTCLEAN og ADHESIVE spray. Bare rist disse boksene godt i ca. 2 - 3 minutter.